จรัล มโนเพ็ชร แด่คนช่างฝัน 17 ปี
     
ชมรมนักร้องและนักดนตรีเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “แด่คนช่างฝัน จรัล มโนเพ็ชร”
ฟังดนตรีและเรื่องราวของ “จรัล มโนเพ็ชร” ศิลปินผู้ทำให้โฟล์คซองคำเมืองโด่งดังและยังเป็น
อมตะ ในวันที่ 3 กันยายนของทุกปี เพื่อรำลึกถึง “จรัล มโนเพ็ชร” และร่วมสมทบทุนสนับสนุน
โครงการ “ลานจรัล” เพื่อพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงดนตรี
 
จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 2 และ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ “ลานจรัล”
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
     
     
     

Urban talk
     
สถาปัตยกรรมสมันใหม่ในเมืองเชียงใหม่
#ความงามที่กำลังเลือนหาย
 
ท้าชวนให้คิดพิจารณาถึงแง่มุมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จาก
ร่องรอยประวัติศาสตร์ ผ่านทาง “สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่”
ของเมืองเชียงใหม่ กับเหล่าสถาปนิกและช่างภาพที่จะมาเล่า
เชิงความรู้ที่ได้จากการเข้าไปสำรวจวิถีชีวิตของผู้คนกับเมือง
ที่ชวนหลงใหล และรอคอยการดูแลเอาใจใส่จากคนรุ่นใหม่
ที่เข้าใจถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับเมือง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#นกเมือง คนเมือง
 
ทราบกันมั๊ยครับ ว่า "นกเมือง" คือนกชนิดใด ซึ่งนกบางชนิด
สามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของ "คนเมือง" ได้ด้วย
เราได้เชิญหมอหม่อง หรือนายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา หรือที่เรา
คุ้นเคยกันดีกว่าเป็นคุณหมอนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้
คุณอรช บุญ-หลง นักกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อเมืองเชียงใหม่
มาร่วมชวนคุย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#แค่เดินได้ไม่พอต้องขอเดินดีด้วย
 
อันเนื่องมาจากผู้คนบางส่วนไม่นิยมเดินทางด้วยเท้า
ด้วยเหตุผล หลายประการที่ไม่เอื้อต่อการเดิน เช่น
ความไม่ปลอดภัย ทางเดิน ไม่เรียบ สกปรก มีสิ่งกีดขวาง
เวทีนี้จะเป็นเสียงสะท้อนที่ได้จากอันจะนำมาสู่
การเปลี่ยนแปลงไปถึงความ เป็น "เมืองเดินดี" ในอนาคต
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

     
     
     
     
 
     
กิจกรรมเวิร์กชอป : "การปั้นดินเซรามิก" ครั้งที่ 2
 
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการปั้นดินเซรามิกขึ้นรูปภาชนะ
ของนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 ส่วนสัปดาห์นี้
เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงาน เทคนิคการเพ้นท์สี
ลงชิ้นงาน และการเคลือบเซรามิก บรรยากาศเติมไปด้วย
ความสนุกสนาน และการชื่นชมผลงานของตนเอง
 
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

กิจกรรมเวิร์กชอป : "การปั้นดินเซรามิก"
 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ชวนน้องๆ
นักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป ทีมวิทยากรจาก Have-A-Hug
Studio สตูดิโอสร้างสรรค์ งานประติมากรรม เซรามิกและ
ของตกแต่งบ้านชื่อดัง โดยคุณ Puridon Pimsan
 
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่