เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#การสร้างเมืองน่าอยุ่
บทเรียนการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาเมืองซีแอดเทิล
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#เปลี่ยนแม่ข่า เปลี่ยนเมืองเชียงใหม่
"แนวคิดและจิตภาพริมคลองแม่ข่า"
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
พื้นที่สาธารณะและคลองแม่ข่ากับโอกาส
ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ไปสู่อนาคต
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

     
     
     
 
เตรียมพบกับกว่า 200 นิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกและน่าตื่นตา ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่
(Chiang Mai Design Week 2018) พบกันที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 8-16 ธันวาคม 2561 นี้
(หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)
 
Chiang Mai Design Week 2018 | Keep Refining
Chiang Mai Design Week id a yearly celebration and occasion for disigner, craftspeople,
creative entrepreneurs and businesspeple to showcase their new cater to the needs
of our modern living. We invite you to join us in our celebration of design and creativity.
 
 
 
จรัล มโนเพ็ชร แด่คนช่างฝัน 17 ปี
     
ชมรมนักร้องและนักดนตรีเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “แด่คนช่างฝัน จรัล มโนเพ็ชร”
ฟังดนตรีและเรื่องราวของ “จรัล มโนเพ็ชร” ศิลปินผู้ทำให้โฟล์คซองคำเมืองโด่งดังและยังเป็น
อมตะ ในวันที่ 3 กันยายนของทุกปี เพื่อรำลึกถึง “จรัล มโนเพ็ชร” และร่วมสมทบทุนสนับสนุน
โครงการ “ลานจรัล” เพื่อพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงดนตรี
 
จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 2 และ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ “ลานจรัล”
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
     
     
     

Urban talk
     
สถาปัตยกรรมสมันใหม่ในเมืองเชียงใหม่
#ความงามที่กำลังเลือนหาย
 
ท้าชวนให้คิดพิจารณาถึงแง่มุมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จาก
ร่องรอยประวัติศาสตร์ ผ่านทาง “สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่”
ของเมืองเชียงใหม่ กับเหล่าสถาปนิกและช่างภาพที่จะมาเล่า
เชิงความรู้ที่ได้จากการเข้าไปสำรวจวิถีชีวิตของผู้คนกับเมือง
ที่ชวนหลงใหล และรอคอยการดูแลเอาใจใส่จากคนรุ่นใหม่
ที่เข้าใจถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับเมือง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#นกเมือง คนเมือง
 
ทราบกันมั๊ยครับ ว่า "นกเมือง" คือนกชนิดใด ซึ่งนกบางชนิด
สามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของ "คนเมือง" ได้ด้วย
เราได้เชิญหมอหม่อง หรือนายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา หรือที่เรา
คุ้นเคยกันดีกว่าเป็นคุณหมอนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้
คุณอรช บุญ-หลง นักกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อเมืองเชียงใหม่
มาร่วมชวนคุย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#แค่เดินได้ไม่พอต้องขอเดินดีด้วย
 
อันเนื่องมาจากผู้คนบางส่วนไม่นิยมเดินทางด้วยเท้า
ด้วยเหตุผล หลายประการที่ไม่เอื้อต่อการเดิน เช่น
ความไม่ปลอดภัย ทางเดิน ไม่เรียบ สกปรก มีสิ่งกีดขวาง
เวทีนี้จะเป็นเสียงสะท้อนที่ได้จากอันจะนำมาสู่
การเปลี่ยนแปลงไปถึงความ เป็น "เมืองเดินดี" ในอนาคต
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

     
     
     
     
 
     
กิจกรรมเวิร์กชอป : "การปั้นดินเซรามิก" ครั้งที่ 2
 
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการปั้นดินเซรามิกขึ้นรูปภาชนะ
ของนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 ส่วนสัปดาห์นี้
เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงาน เทคนิคการเพ้นท์สี
ลงชิ้นงาน และการเคลือบเซรามิก บรรยากาศเติมไปด้วย
ความสนุกสนาน และการชื่นชมผลงานของตนเอง
 
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

กิจกรรมเวิร์กชอป : "การปั้นดินเซรามิก"
 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ชวนน้องๆ
นักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป ทีมวิทยากรจาก Have-A-Hug
Studio สตูดิโอสร้างสรรค์ งานประติมากรรม เซรามิกและ
ของตกแต่งบ้านชื่อดัง โดยคุณ Puridon Pimsan
 
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่