เชิญร่วมหลักสูตรอบรมนักสำรวจเมือง รุ่นที่ 2
ตอน “เตียว ส่อง เวียง เจียงใหม่” ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 62
เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 
กิจกรรมฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตร
“นักสำรวจเมือง” จาก UddC เมื่อผ่านหลักสูตร
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ ติมที่ โทร. 082-991-4445
หรือ kanyarat.p@uddc.net (คุณกัญรัตน์-ผู้ประสานงาน)
Painting Exhibition "Point of View"
at Chiang Mai City Arts and Cultural Center
(behind 3 Kings Monuments)
 
Supachet Bhumakarn, View, is a great Thai artist
who has special connection with elephants. He has
already exhibit his work in Paris, Hong Kong,
Shanghai and many other countries.
 
Every day until 30 October (except Mondays)
@Chiang Mai City Arts & Culture Centre

(behind 3 Kings Monuments).

 
     
     
     
     
CEA เชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา
Co-Create Chiang Mai : จากชุมชนสู่ย่าน จากย่านสู่เมือง
 
กิจกรรมเสวนาที่นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล
การสำรวจข้อมูลเชิงเศรษฐกิจพื้นฐาน และศึกษาแนวทาง
การดำเนินกิจกรรมสำหรับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เชียงใหม่
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต
โดย คุณสุวารี วงค์กองแก้ว ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์
และคุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
 
ในวันที่ 31 ส.ค. 62 เวลา 16:00 - 18:30น
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี จำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง
ตั้งแต่วันนี้ - 30 ส.ค. 62 ได้ที่ http://bit.ly/31XAtfj
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเชียงใหม่”
Chiang Mai Heritage: Call to Action
 
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/32Mm0Ej

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5321 7793

ร่วมเรียนรู้การทำงานประติมากรรมรูปแบบสามมิติ
กับกิจกรรมเวิร์กชอปการทำงานศิลปะ
โดยศิลปินชาวสเปน Teresa Esteban
 
วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 
ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 3 วัน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปออนไลน์ที่ https://bit.ly/2YY6LG1

     
 
     
     
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“ผังเมืองและความแตกต่างทางวัฒนธรรม”
 
ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://bit.ly/2YY6LG1

สอบถามได้ที่ : 053-217793, 053-219833

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมผลงานภาพถ่ายและพิธีเปิด
 
"รอยเเห่งวัฒนธรรม" โดย นายชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ
นำเสนอลายสักยันต์ สักขาลาย (สักเตี่ยวก้อมในภาษาล้านนา)
 
พิธีเปิดวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอภาพถ่ายล้านนา

ด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

     
     
     
 
     
Curator Talk : ‘๑๐๐ ปี การเปลี่ยนผ่าน ... สู่อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่’
 
กิจกรรมจัดขึ้นในโอกาสพิเศษ แห่งการเฉลิมฉลอง
เนื่องในงาน ‘๑๐๐ ปี อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่’
 
ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงาน ได้ทางออนไลน์ที่

และสอบถามได้ที่ : 053-217793, 053-219833

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน
๑๐๐ ปี อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

สอบถามได้ที่ : 053-217793, 053-219833

 
     
     
     
 
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว!!
ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมโปรแกรม Adobe Lightroom
ในโครงการ PHOTO ART WORKSHOP 2019:
LIGHT ROOM FOR PHOTOGRAPHY
 
ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 ถึง 12.00น.
ณ หอภาพถ่ายล้านนา (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)
โดยอาจารย์จากสาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**โดยไม่มีค่าใช้จ่าย** (จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน)

 
ประเพณีฟ้อนบวงสรวง
บรรพกษัตริย์หลวงนครเชียงใหม่
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กลุ่มหน่อศิลป์ ร่วมกับ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562
ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
 
     
     
     
     
การนำเสนอและผลักดัน
แผนท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่
 
นำเสนอโครงการ โดย อ.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด
วงประชุมเสวนา คนเชียงใหม่จะได้อะไรจากแผนท่องเที่ยว
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม
 
สอบถามได้ที่ : 053-217793, 053-219833
ณ หอภาพถ่ายล้านนา (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเวิร์กชอป การทำอาหารพื้นเมือง
"กิ๋นดี กิ๋นลำ"
 
วิทยากรผู้ออกแบบและดูแลการ เวิร์กชอป
โดย คุณแอน ศศิธร คำฤทธิ์
(นักละครและนักปฏิบัติการด้ านความมั่นคงทางด้านอาหาร)
หัวหน้าโครงการ “เชฟน้อยและรถชำเปลี่ยนโลก”
 
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ : 053-217793, 053-219833

ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

     
     
     
     
ขอเชิญร่วมฟังเสวนา
ชมการแสดง และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในงานเสวนา
“พระมหาอุปคุต – พุทธศิลป์ และความเชื่อ”
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ หอภาพถ่ายล้านนา (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)
 
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ : 053-217793, 053-219833

ณ หอภาพถ่ายล้านนา (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา
ภาพถ่ายคนและเหตุการณ์
ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่และลำพูนในอดีต
โดย คุณนเรนทร์ ปัญญาภู
นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
วันเสาร์ที่ 6 เทษายน 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 

ณ หอภาพถ่ายล้านนา (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา
หัวข้อ: “การมีส่วนร่วมของชุมชนในพิ พิธภัณฑ์”
(Community Engagement at Museums)
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. - 19.00 น.
 
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ : 053-217793, 053-219833

ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

     
     
     
     
เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#การสร้างเมืองน่าอยุ่
บทเรียนการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาเมืองซีแอดเทิล
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#เปลี่ยนแม่ข่า เปลี่ยนเมืองเชียงใหม่
"แนวคิดและจิตภาพริมคลองแม่ข่า"
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
พื้นที่สาธารณะและคลองแม่ข่ากับโอกาส
ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ไปสู่อนาคต
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

     
     
     
 
เตรียมพบกับกว่า 200 นิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกและน่าตื่นตา ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่
(Chiang Mai Design Week 2018) พบกันที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 8-16 ธันวาคม 2561 นี้
(หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)
 
Chiang Mai Design Week 2018 | Keep Refining
Chiang Mai Design Week id a yearly celebration and occasion for disigner, craftspeople,
creative entrepreneurs and businesspeple to showcase their new cater to the needs
of our modern living. We invite you to join us in our celebration of design and creativity.
 
 
 
จรัล มโนเพ็ชร แด่คนช่างฝัน 17 ปี
     
ชมรมนักร้องและนักดนตรีเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “แด่คนช่างฝัน จรัล มโนเพ็ชร”
ฟังดนตรีและเรื่องราวของ “จรัล มโนเพ็ชร” ศิลปินผู้ทำให้โฟล์คซองคำเมืองโด่งดังและยังเป็น
อมตะ ในวันที่ 3 กันยายนของทุกปี เพื่อรำลึกถึง “จรัล มโนเพ็ชร” และร่วมสมทบทุนสนับสนุน
โครงการ “ลานจรัล” เพื่อพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงดนตรี
 
จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 2 และ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ “ลานจรัล”
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
     
     
     

Urban talk
     
สถาปัตยกรรมสมันใหม่ในเมืองเชียงใหม่
#ความงามที่กำลังเลือนหาย
 
ท้าชวนให้คิดพิจารณาถึงแง่มุมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จาก
ร่องรอยประวัติศาสตร์ ผ่านทาง “สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่”
ของเมืองเชียงใหม่ กับเหล่าสถาปนิกและช่างภาพที่จะมาเล่า
เชิงความรู้ที่ได้จากการเข้าไปสำรวจวิถีชีวิตของผู้คนกับเมือง
ที่ชวนหลงใหล และรอคอยการดูแลเอาใจใส่จากคนรุ่นใหม่
ที่เข้าใจถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับเมือง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#นกเมือง คนเมือง
 
ทราบกันมั๊ยครับ ว่า "นกเมือง" คือนกชนิดใด ซึ่งนกบางชนิด
สามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของ "คนเมือง" ได้ด้วย
เราได้เชิญหมอหม่อง หรือนายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา หรือที่เรา
คุ้นเคยกันดีกว่าเป็นคุณหมอนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้
คุณอรช บุญ-หลง นักกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อเมืองเชียงใหม่
มาร่วมชวนคุย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ
#แค่เดินได้ไม่พอต้องขอเดินดีด้วย
 
อันเนื่องมาจากผู้คนบางส่วนไม่นิยมเดินทางด้วยเท้า
ด้วยเหตุผล หลายประการที่ไม่เอื้อต่อการเดิน เช่น
ความไม่ปลอดภัย ทางเดิน ไม่เรียบ สกปรก มีสิ่งกีดขวาง
เวทีนี้จะเป็นเสียงสะท้อนที่ได้จากอันจะนำมาสู่
การเปลี่ยนแปลงไปถึงความ เป็น "เมืองเดินดี" ในอนาคต
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางเพจนี้

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ หรือ โทร. 053-217793

     
     
     
     
 
     
กิจกรรมเวิร์กชอป : "การปั้นดินเซรามิก" ครั้งที่ 2
 
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการปั้นดินเซรามิกขึ้นรูปภาชนะ
ของนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 ส่วนสัปดาห์นี้
เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงาน เทคนิคการเพ้นท์สี
ลงชิ้นงาน และการเคลือบเซรามิก บรรยากาศเติมไปด้วย
ความสนุกสนาน และการชื่นชมผลงานของตนเอง
 
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

กิจกรรมเวิร์กชอป : "การปั้นดินเซรามิก"
 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ชวนน้องๆ
นักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป ทีมวิทยากรจาก Have-A-Hug
Studio สตูดิโอสร้างสรรค์ งานประติมากรรม เซรามิกและ
ของตกแต่งบ้านชื่อดัง โดยคุณ Puridon Pimsan
 
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่