นิทรรศการ "ความทรงจำพสกนิกร"
#เข้าชมฟรี
 
โดย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับศิลปิน อาจารย์อาวุธ อังคาวุธ
 
จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

นิทรรศการ : "ดาบงามในแผ่นดิน"
Beautiful Swords of Our Land
 
ด้วยความร่วมมือระหว่างศิลปิน วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
นนทนันท์ ฉินทองประเสริฐ และปาฏิหาริย์ เอี่ยมสุภา
 
จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561
ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่