เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสเปน ประจำประเทศไทย
ขอเชิญชมนิทรรศการ On the road to Chiang Mai
โดยศิลปิน Teresa Esteban
 
ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2


ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 
 
   
   
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมผลงานภาพถ่าย
 
"รอยเเห่งวัฒนธรรม" โดย นายชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ
นำเสนอลายสักยันต์ สักขาลาย (สักเตี่ยวก้อมในภาษาล้านนา)
 
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
(หยุดวันจันทร์) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอภาพถ่ายล้านนา

ด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

   
   
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
จัดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน (ASEAN Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition) “นิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน”
 
ระหว่างวันที่ ๖-๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

และสอบถามได้ที่ : 053-885860 Facebook

   
   
   
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติแลกเปลี่ยน

ระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่

Thailand : Chiangmai Rajabhat University
South Korea : Mokwon University
Japan : Tokyo Gakugei University
Taiwan : Da - Yeh University

พิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น.
เสวนา วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00-16:00 น. เรื่อง “ศิลปศึกษาใน 4 มหาวิทยาลัยจาก 4 ประเทศ”
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

สอบถามได้ที่ : 053-217793, 053-219833

DEV Thesis Exhibition 2019

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ภาพถ่าย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
จัดแสดงทั้งหมด 2 ที่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
(หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม

ถึง 1 มิถุนายน 2562 และ หอภาพถ่ายล้านนา ตั้งแต่วันที่

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ วันอังคารถึงวันอาทิตย์
17 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2562
   
   
   
   
   

ขอเชิญร่วมการเสวนา

“มรดกฟิลม์กระจก...คุณค่าที่ส่งต่อถึงปัจจุบัน”
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา15.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 
ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

(ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ วันอังคารถึงวันอาทิตย์
(หยุดวันจันทร์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่างภาพและภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต
จัดแสดง 8 กุมภาพันธ์ ถึง 10 พฤษภาคม 2562
ณ หอภาพถ่านล้านนา ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
   
   
   
นิทรรศการ "นิรมิตภูษา มนตราเมืองเงิน"
#เข้าชมฟรี
นิทรรศการเครื่องแต่งกาย และ ศิลปะสิ่งทอลื้อเมืองเงิน
โดย ธรรมนิติ์ ภูวเสถียร
 
   
   
   
นิทรรศการ "ความทรงจำพสกนิกร"
#เข้าชมฟรี
 
โดย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับศิลปิน อาจารย์อาวุธ อังคาวุธ
 
จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

นิทรรศการ : "ดาบงามในแผ่นดิน"
Beautiful Swords of Our Land
 
ด้วยความร่วมมือระหว่างศิลปิน วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
นนทนันท์ ฉินทองประเสริฐ และปาฏิหาริย์ เอี่ยมสุภา
 
จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561
ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่