คนไทยผู้ใหญ่ ๒๐ บาท Adult 90 Baht  
      เด็กไทย ๑๐ บาท Child 40 Baht  
     
   
      08.30 - 17.00น. 08.30 - 17.00  
      วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) Tuesday-Sunday (Including public holidays)
 
      ปิดทำการวันจันทร์และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
Close on Monday and Songkran Festival