Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : Information
 
 
 
วิดีโอกิจกรรม
 
รายการรอบรั้วเทศบาล @เทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงข่าวเปิดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 2560
   

นิทรรศการภาพวาดและภาพถ่ายเทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน

ไฮไลต์เด็ดจาก Chiang Mai Design Week 2017
   
รายการเรื่องนี้มีอยู่ว่า หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 : แก้วลอดฟ้า มาลา คำจันทร์ มีทั้งหมด 7 ตอน
 
   
   
Action Plan Historic Environmental Preservation วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
Chiang Mai Urban Development Models วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
การขุดค้นทางโบราณคดีแนวกำแพงโบราณ แหล่งโบราณคดีกลางเวียง วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
รายงานกรขุดแต่งศึกษาโบราณสถาน วัดสะดือเมือง วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
โครงการปรับปรุงศาลากลางเดิมเป็นหอศิลปวัฒนธรรมล้านนาเมืองเชียงใหม่ วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 5
แผนปฏิบัติการ การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 6
โครงการจัดทำเครื่องมือชี้วัดความยั่งยืนของเมืองเชียงใหม่ วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 7
ผังเมืองเชียงใหม่ 2553 วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 8
บ้านเก่า เล่าเรื่อง ชุมชนเมือง วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 9
  วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 10
  วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 11
   
   
จำนวนผู้เข้าชม website numbers total สงวนลิขสิทธิ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

//-->