เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่เตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันจันทร์และอังคาร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-217793

Chiang Mai Centre Museums re-open on Wednesday, 19th May 2021. Open daily from Wednesday to Sunday at 8.30 am to 4.30 pm (Closed on Monday and Tuesday) More information: Tel. 053-21779