เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Chiang Mai Centre Museums.
composed of Chiang Mai City Arts & Cultural Centre,
Chiang Mai Historical Centre and Lanna Folklife Museum. will be closed during the Songkran Holiday from Monday, April 12, 2021 to Thursday, April 15, 2021 and will be open on Friday, April 16, 2021.