จิรวัฒน์ นาวาจักร์ (Jirawat Navachak)

ผลงาน : สวนในฝัน

ศิลปิน : จิรวัฒน์ นาวาจักร์ (Jirawat Navachak)

นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ

“…สิ่งที่เราเคลื่อนไหวมันมีจุดเชื่อมเรื่องเดียวกัน นั่นก็คือเพื่อคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อม เราต้องการที่อยากจะให้ทางภาครัฐหรือว่าคนทั่วไปได้รับรู้ถึงเรื่องพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะรูปแบบใหม่นั่นก็คือ SKATEPARK…”

จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

#ARTFORAIRCNX