ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายรัคมัต บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมคณะ

เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หอกลางเวียง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564