ผลงาน : DEADLY WIND (ลมหวนมรณะ)
ศิลปิน : สุรเจต ทองเจือ (Surajate Tongchua)

“… ตัวผมเองอาจจะมองปัญหาเรื่องหมอกควันไม่ได้มองไปแค่ปัญหาของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่ตัวผมเองมองถึงที่ว่าเราอยู่ภายใต้อำนาจแบบไหน ภายใต้อำนาจรัฐ โครงสร้างรัฐ การจัดการของรัฐ แสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราอยู่ภายใต้การจัดการเหล่านี้ แต่ปัญหาเหล่านี้รัฐเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาได้แค่ไหน และมันดันกลับมามีปัญหากับชีวิตคนในครอบครัวเรามากแค่ไหน …”

นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ
จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
สถานที่ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

#artforaircnx