ศิลปิน : สาครินทร์ เครืออ่อน (Sakarin Krue-On)
ผลงาน : LET’S MAKE A ROMANTIC SCENE

ผลงาน ‘Let’s Make a Romantic Scene’ คือ ผลงานจัดวางสื่อผสมที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการสัมผัสได้ ‘สาครินทร์ เครืออ่อน’ จัดวางกล้องขนาดเล็กเพื่อฉายภาพขยายไปที่ผนัง โดยสร้างภูมิทัศน์จำลองจากหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ด้วยการย่อส่วนและบรรจุในโดมแก้วที่เต็มไปด้วยของเหลวผสมกับฝุ่นที่ได้จากแผ่นกรองอากาศจากบ้านเรือนผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่

โดยสาครินทร์ กำลังพูดถึงประเด็นของฝุ่นควันที่กระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นหลักๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อที่สะท้อนผ่านสถานที่จำลอง รวมไปถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยว ที่ถูกตีความเชิงสัญญะผ่านวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นด้วยลักษณะของของที่ระลึกโดมแก้ว (snow globe) ผลงานชิ้นนี้สะท้อนปัญหาด้านการเข้าถึงทรัพยากรและชีวิตที่มีคุณภาพผ่านประเด็นเศรษฐกิจที่ควรต้องมาพร้อม ๆ กับสิ่งแวดล้อมที่ดี

นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ
จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
สถานที่ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

#artforaircnx