08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปโครงการ ล่องสะเปา-สายน้ำปิง

เทศกาลยี่เป็งล้านนา
15. Mar 24
09.00am-12.00pm
ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่

จากล่องสะเปาเล็กๆ ในชุมชนสันทรายต้นกอก ที่ดูแลโดยทีมศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง สู่การรับลูกต่ออย่างอบอุ่นโดย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จัดกิจกรรมขบวนแห่สะเปา ประเพณียี่เป็งล้านนา 2566 พร้อมส่งต่อให้เด็กๆ ในโรงเรียนได้รู้จัก และทีมซัมพอร์ตที่ต่อยอดกลายเป็นงาน workshop และงานสานเท่ห์ๆ โดยโฮงเฮียนสืบสานฯ

สู่การถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อยกระดับงานประเพณีเมืองเทศกาลชุมชนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พื้นที่ริมสายน้ำปิงของเรา

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่