08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

“คนเขียนวาดเมือง”

ประกวดเขียน Content จากโปรเจค “คนเขียนวาดเมือง”
31. Jan — 6. Feb 22
เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ

เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ

ประกวดเขียน Content จากโปรเจค “คนเขียนวาดเมือง”
สำหรับใครก็ได้ที่สนใจทำคอนเทนต์เมือง ทางเชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ มองหาพรรคพวกมาร่วมกันขับเคลื่อนเมืองด้วยการเขียนการวาดคอนเทนต์เมืองเชียงใหม่ เพื่อร่วมเป็นทีมทำคอนเทนต์ร่วมกับศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม) ในอนาคต

สนใจส่ง ผลงานการทำคอนเทนต์เมืองจากเรื่องที่คุณสนใจ
เขียนเรื่องราว 500-1,000 คำพร้อมแนบภาพประกอบจะวาดหรือถ่ายก็ได้
ขอให้เป็นบทความและภาพที่สร้างสรรค์เอง ส่งมาที่
[email protected] ภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2565
เราคัดเลือกผู้เข้ารอบมาเวิร์คชอปกับทีมทำคอนเทนต์เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ
และคัดเลือกคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่และมอบเงินสนับสนุนต่อไปครับ