08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

งานเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 150 ปี พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

โดย มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ
27. Aug 23
04.00pm-10.00pm
หอพื้นถิ่นล้านนา

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่