08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง

เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
7. Nov — 9. Nov 22
06.00 pm - 09.00 pm
ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เรียนเชิญ คนเมืองเจียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและชมขบวนแห่ปะตี้ดปันดวง
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กำหนดการ

18.30 น. ชมขบวนแห่ปะตี้ดปันดวง ถ.ราชดำเนินถึงข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
19.29 น. ต๋ามผางหลวงเปิดพิธี
19.39 น. เทศน์อานิสงค์ผางปะตี้ด
20.00 น. ฟ้อนบูชาเมือง
20.30 น. เปิดข่วงผางบูชาเมือง

และตั้งแต่วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 จัดแสดงข่วงผางบูชาเมืองบูชาปีเกิด
18.00 น. – 21.00 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์