08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ผึ้ง – พา – ผูก – พรรณ

Talk and Tour
2. Jun 23
08.30am-02.30pm
ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Talk and Tour เพื่อการพัฒนา “พื้นที่สีเขียว” เมืองเก่าเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ผึ้ง – พา – ผูก – พรรณ” ร่วมรับฟังการบรรยายจากอาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา (Warong Wonglangka) อาจารย์ภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยคุณสาวิตรี ศรีสะอาด รุกขกร Baby Team and Baby Tree ผู้ประสานงานกลุ่ม เขียว สวย หอม และ หมอต้นไม้ พร้อมไปออกสำรวจศึกษาพื้นที่สีเขียวภายในเมืองเก่าเชียงใหม่ด้วยกัน

กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 8:30 น. – 14.30 น. ณ ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ (ภายในหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่) ผู้สนใจสามารถสแกน QR CODE หรือคลิก https://forms.gle/owv56Upgcpydni848 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รับจำนวน 50 ท่านไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน)

สอบถาม :
ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่
CITY HERITAGE CENTRE CHIANG MAI MUNICIPALITY
โทร 0-5321-7793, 0-5321-9833 อีเมล [email protected]