08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ภูมิบ้าน นามเมือง กับบางเรื่องที่ยังไม่เคยกล่าวถึง

Talk and Tour
10. Jun 23
08.30am - 02.30 pm
ศูนย์พื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Talk and Tour เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ “ภูมิบ้าน นามเมือง กับบางเรื่องที่ยังไม่เคยกล่าวถึง”

ร่วมรับฟังการบรรยายจาก
• อาจารย์ภูเดช แสนสา นักวิชาการประวัติศาสตร์ล้านนา
• คุณประสงค์ แสงงาม ครูภูมิปัญญาล้านนา
พร้อมนั่งรถรางชมพื้นที่ในเมืองเก่าเชียงใหม่

รับจำนวน 50 ท่านไม่เสียค่าใช้จ่าย (** #ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว **)

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 – 14.30 น. ณ ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ (ภายในหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่)

สอบถาม :
ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่
CITY HERITAGE CENTRE CHIANG MAI MUNICIPALITY
โทร 0-5321-7793, 0-5321-9833 อีเมล [email protected]