08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ยอสวยไหว้สา พระญามังราย

เครือข่ายชุมชนรักษ์เชียงใหม่
9. Apr — 12. Apr 23
08.30 am - 04.30 pm
ณ ลานราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 11-12 เมษายน 2566

วันที่ 9-11 เม.ย 2566 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ลานราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
สาธิตการตัดตุง
โดย ชุมชนหมื่นสารวัวลาย
แม่ครูสายสุนีย์ ไชยวงค์ญาติ
สาธิตการสานตะแหลว
โดย ชุมชน 5 ธันวา
แม่ครูพรรณงาม สมณา

วันที่ 11 เม.ย 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
สาธิตการตัดตุง
โดย ชุมชนหมื่นสารวัวลาย
แม่ครูสายสุนีย์ ไชยวงค์ญาติ
สาธิตการสานตะแหลว
โดย ชุมชน 5 ธันวา
แม่ครูพรรณงาม สมณา
สาธิตการทำสวยดอก
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
สาธิตการทำขนมและอาหารพื้นเมืองที่ใช้ในพิธีกรรมล้านนา
โดย เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่

วันที่ 12 เม.ย 2566 เวลา 07.00-10.30 น. ณ ลานราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
พิธีบวงสรวงราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
07.30 น. แห่ขบวนเครื่องสักการะล้านนา
08.09 น. เริ่มพิธีสักการะ
08.30 น. การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา