08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ร้อยเรียงอนาคต เวียงแก้ว

ร้อยเรียงอนาคต เวียงแก้ว
24. Feb 21
16.00-08.00น.
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ขอเชิญชาวเชียงใหม่และผู้ที่สนใจร่วมเสวนา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 16.00-18.00 น.

ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

ผู้เสวนาหลัก

  • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
  • ตัวแทนสำนักศิลปากรที่ 7 (สายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีศิลปากรที่ 7)
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 15.30น.
    หรือรับชม Facebook Live ได้ที่ Facebook : เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่

https://www.facebook.com/Rakchiangmainetwork