08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ลำเหมืองที่หายไป

คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25. Nov — 28. Nov 23
11.00 am - 08.00 pm
ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ (URC) หอพื้นถิ่นล้านนา

นิทรรศการ ลำเหมืองที่หายไป…ศาลาลำเหมือง
ณ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ (URC)
หน้าหอพื้นถิ่นล้านนา
ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2566
ระหว่างเวลา 11.00-20.00 น.
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 25 พย เวลา 17.00 น.

ขอเชิญมาตามหาบางสิ่งบางอย่างที่หายไป หรือกำลังจะหายไป ร่วมกับทีมวิจัย โครงการ ลำเหมืองที่หายไป… ว่าด้วยการพลิกฟื้นและจัดการทุนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากสายน้ำ