08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

“วิถีราชดำเนิน” ครั้งที่ 2

กิจกรรม "วิถีราชดำเนิน" ครั้งที่ 2
17. Oct 20
09.00-12.00น.
ณ วัดชัยพระเกียรติ ถนนราชดำเนิน เมืองเชียงใหม่

กิจกรรม “วิถีราชดำเนิน” ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้ที่สนใจอยากเรียน “อบรมเชิงปฏิบัติการทำดินหมักธรรมชาติ จากเศษอาหารในครัวเรือน” โดยคุณชูเกีรติ โกแมน จาก สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
วัน เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 63
เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ วัดชัยพระเกียรติ
ถนนราชดำเนิน เมืองเชียงใหม่
*ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำเศษอาหารเหลือจากที่บ้านมาร่วมกิจกรรมได้
***รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น (ให้สิทธิ์ผู้ที่ถูกติดต่อกลับเท่านั้น)
****รับกล้าผักสวนครัวจากชุมชนกลับบ้านฟรี เมื่อเสร็จกิจกรรม

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/18r5XFdJTPZDSBd30xODtTcvqCXpwSkQRixmvFb80i70/edit

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร.081-5419625
สนับสนุนโดย วิถีราชดำเนิน โรงแรมแทมมารีนวิลเลจ เขียว สวย หอม และ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่