08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

“เครื่องมือการพัฒนาเมืองของประชาคม”

เวทีเสวนาแผนภาพการพัฒนาเมือง
5. Feb 22
09.00 am - 12.00 pm
ณ ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่

กิจกรรมภาคประชาสังคม

เวทีเสวนาแผนภาพการพัฒนาเมือง ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง “แผนภาพการพัฒนาเมือง : เครื่องมือการพัฒนาเมืองของประชาคม” ณ ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. หรือสามารถติดตามการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คได้ที่ เพจเชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ

จากกิจกรรมภาคประชาสังคม เชื่อมกับกลไกความร่วมมือภาคประชาชนออนไลน์ ไปสู่การออกแบบแผนเมืองในอนาคตร่วมกัน เชิญทุกคนเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นนะครับ