08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

เทศกาลคนข้าวยาคู้ช้างม่อย

ประเพณี ดนตรี นิทรรศการ ร้านค้า ชุมชน
7. Nov — 8. Nov 22
On schedule
ณ ลานวัดชมพู
18/1 ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

ชุมชนช้างม่อย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และทีมวิจัย Chiang Mai Learning City

ขอเชิญชวนทุกคน เพลิดเพลินประเพณียี่เป็ง มาสนับสนุนเทศกาลยี่เป็งของชุมชนช้างม่อย ณ วัดชมพู เทศกาลคนข้าวยาคู้ช้างม่อย เช้ายันเช้า ขอเชิญทุกคนมาชมงานร่วมสมัย จากการร่วมแรงของคนในชุมชน ผู้ประกอบการเก่า-ใหม่

โดยกิจกรรมของชุมชนมีดังนี้

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 (14 ค่ำ)
09:00 น. – 16:00 น. : ฮอมของฮอมคัว เปิดรับบริจาควัตถุดิบทำข้าวยาคู้หน้าวิหารวัดชมพู อาทิ ข้าวสารเหนียว น้ำผึ้ง นมข้นหวาน น้ำตาลปี๊บ ถั่วลิสง งาดำ เป็นต้น
17:00 น. – 22:00 น. : งานวัด – กิจกรรมแสงแห่งอนาคต ดนตรี นิทรรศการชุมชน และร้านค้าละแวกบ้าน
21:00 น. – 23:30 น. : ฉายหนังกลางแปลง “เงิน เงิน เงิน” ณ ลานวัดชมพู
23:45 น. – 00:00 น. : พิธีเปิดงานคนข้าวยาคู้ โดย นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (15 ค่ำ)
00:01 น. – 04:00 น. : พิธีกรรมการคนข้าวยาคู้
05:00 น. – 06:00 น. : การถวายข้าวยาคู้ และการสวดมนต์ ทำวัตรเช้า
06:00 น. – 08:30 น. : การแจกจ่ายข้าวยาคู้ให้แก่ชุมชนและผู้บริจาควัตถุดิบ

ลอยกระทงปีนี้ มาร่วมสนับสนุนประเพณีของชุมชนช้างม่อยเพื่อให้เป็นต้นแบบงานเทศกาลชุมชน และเศรษฐกิจละแวกบ้านกันนะครับ

#เชียงใหม่ #ลอยกระทง #ยี่เป็ง #เทศกาล #ท่องเที่ยว #ชุมชน #คนข้าวยาคู้ #เศรษฐกิจละแวกบ้าน #ชุมชนเข้มแข็ง #เมืองแห่งการเรียนรู้