08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

เทศกาลละครใบ้ 2023 Pantomime Planet

Chiang Mai Performing Arts Festival
18. Jul 23
04.00 am - 07.00 pm
หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมือง
เทศบาลนครเชียงใหม่

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เทศกาลละครใบ้ 2023 Pantomime Planet”

ในวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
ณ หอกลางเวียง

กำหนดจัดงานในวันที่ 21-29 ตุลาคม 2566 จากคณะทำงาน Chiang Mai Pantomime Art Festival เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับเมืองเชียงใหม่ เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเยาวชน และเป็นพื้นที่ให้บุคคลที่สนใจด้านศิลปะการแสดงได้รับชมการแสดงโชว์ที่ดีได้มาตรฐาน ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่