08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

แอ่วปี๋ใหม่บนอาน

แอ่วปี๋ใหม่บนอาน
10. Apr — 18. Apr 21
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

วันที่ 10-18 เม.ย. 2564 พาเที่ยวสงกรานต์บนจักรยาน บริเวณเขตเวียงเก่าเชียงใหม่

เชิญร่วมกิจกรรม “แอ่วปี๋ใหม่บนอาน” ปั่นจักรยานแบบชิว ๆ ท่องเที่ยวไปในเขตเวียงเก่า ชมขนบประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมของชาวเชียงใหม่ วิถีชุมชนที่น่าสนใจ “บ้านสู้ฝุ่น” สถาปัตยกรรมล้านนา สิ่งปลูกสร้างที่หาดูยาก เรื่องราวประวัติศาสตร์ 725 ปี หลบอยู่ในซอกในมุมเมืองเวียงเก่าที่ยานยนต์เข้าถึงลำบาก

https://www.facebook.com/breathcouncil.org/