08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ART FOR AIR

นิทรรศการศิลปะเพื่อลมหายใจ ART FOR AIR
14. Feb 21
16.30-22.00
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

นิทรรศการศิลปะเพื่อลมหายใจ ART FOR AIR

กลุ่มศิลปิน Art For Air ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และสภาลมหายใจเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเพื่อลมหายใจ ART FOR AIR ศิลปะเพื่ออากาศ นิทรรศการศิลปะที่ชวนศิลปิน นักวิชาการ นักสร้างสรรค์ และนักกิจกรรม เพื่อกระตุ้นสะท้อนให้เล็งเห็นวิกฤติปัญหาฝุ่นควันในเมืองเชียงใหม่ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้นิทรรศการศิลปะในพื้นที่สาธารณะ ART FOR AIR โดยเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วม วิพากษ์ ร่วมสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความร่วมมือที่เป็นองค์ความรู้ รวมถึงข้อเสนอแนะที่น่าสนใจต่อประเด็นวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.30-22.00 น.