08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

Braided rope from vine bark

การถักเชือกเถาวัลย์
12. Dec — 13. Dec 20
09.00 am-16.30 pm
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

Chiang Mai Design Week 2020

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชวนมารู้จักเสน่ห์ความงามในวิถีแห่งชาติพันธุ์ ผ่านศิลปหัตถกรรมงานถักทออัตลักษณ์ของชนเผ่ามละบริ กับกิจกรรมเวิร์กชอป ‘ถักเชือกเถาวัลย์ ชาติพันธุ์มละบริ’ สัมผัสมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเก่าแก่และเอกลักษณ์เฉพาะในแบบพื้นถิ่นดั้งเดิม ด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปที่จะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำเชือกจากเปลือกเถาวัลย์ธรรมชาติจนกลายเป็นเส้นเชือกที่แข็งแรง สีสันสดใส พร้อมลงมือสร้างสรรค์ประยุกต์ต่อยอดเชือกเถาวัลย์เป็นผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สร้อยข้อมือ, ต่างหู และพวงกุญแจ

ร่วมเวิร์กชอปฟรีในช่วง Chiang Mai Design Week 2020 เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-217793