08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

Chiang Mai : City of Happiness Forum

City of Happiness Forum 2021
30. Nov — 4. Nov 21
08.30am-04.30pm
@ศูนย์พื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่

เชิญชวนน.ศ.ที่สนใจ เข้าร่วมเวิร์คชอปเมือง

Chiang Mai : City of Happiness Forum #CMCH2021 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564 นี้

กับโจทย์การเรียนรู้และออกแบบเมืองเชียงใหม่ ” Pray Place Peace – การอนาคตพื้นที่สาธารณะ“ ในการออกแบบบนพื้นที่วัดร้างบนถนนช้างเผือก #วัดร้าง #ช้างเผือก ให้กลับมาเป็นพื้นที่สสาธารณะที่ร่วมสมัยและเอื้อความสัมพันธ์ของผู้คนที่หลากหลายอีกครั้ง

โดย เทศบาลนครเขียงใหม่ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 สถาบันในเชียงใหม่ ทั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สร้างกระบวนการเวิร์คชอปเพื่อออกแบบพื้นที่สาธารณะอนาคต ด้วยการจำลองภาพลงบนมุมมองของเมืองจริง ผลงานจะถูกจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของงาน Chaing Mai design Week 2021

ผู้สนใจเข้าฟังสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โทร 053-217793

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีใบประกาศนียบัตรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ให้กับผู้อบรมครับ)