08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

Chiangmai Clayative Talk

Chiangmai Clayative
29. Aug 22
01.30pm-04.00pm
ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่

“กิจกรรมพูดคุยถึงเรื่องราวตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ขับเคลื่อนวงการเซรามิกเชียงใหม่ และจะทำอะไรอีกบ้างในอนาคต
ได้รับคำแนะนำดี ๆ จากหลายภาคส่วน ทั้งตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาที่เราเชื่อมโยงทั้งองค์ความรู้ เครือข่ายนักศึกษาที่มาช่วยงานตลอด ตัวแทนจากชุมชนดีมีรอยยิ้ม บ.ไทยเบฟเวอเรจ ตัวแทนจากเซ็นทรัลภาคเหนือที่ให้โอกาสและร่วมงานดี ๆ กันอีกตลอดไป เครือข่ายนักสร้างสรรค์ สมาชิก เชียงใหม่ เคลย์เอทีฟ และคุณสุวารี ผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยช่วยเหลือตลอดมา แล้วโอกาสหน้ามีกิจกรรมดี ๆ เราก็จะมาแบ่งปันกันนะครับ”