08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

COVER DANCE CONTEST 2023

การประกวด
17. Jun — 30. Jul 23
08.00 น - 16.00 น.
หอพื้นถิ่นล้านนา

เทศบาลนครเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด COVER DANCE CONTEST 2023

สมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2566
แข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ หอพื้นถิ่นล้านนา

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎ 0 5325 9135 ในวันและเวลาราชการ (เทศบาลนครเชียงใหม่)
หรือสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน LINE