08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

Learning Event : สวนน้ำปิง x ยี่เป็ง

นิทรรศการแนวทางการออกแบบสวนน้ำปิง
18. Nov — 20. Nov 21
05.00pm-08.00pm
สวนสาธารณะตลาดต้นลำไย (สวนน้ำปิง)

นิทรรศการแนวทางการออกแบบสวนน้ำปิง, ภาพเก่าย่านริมน้ำปิง-กาดหลวง และความร่วมมือการจัดงานยี่เป็ง ณ สวนน้ำปิง

? ยี่เป็งที่ทุกคนเป็นเจ้าภาพ – กำลังเกิดขึ้นทั่วเมือง จากจุดเล็กๆ หน้าบ้านหน้าร้านของแต่ละคนและมีบางพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมในที่สาธารณะขนาดใหญ่

? ปีนี้กิจกรรมพิเศษ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ หรือต้นแบบของการ “ฮอม สร้างยี่เป็งที่ทุกคนเป็นเจ้าภาพ” คือกิจกรรม (ยี่เป็งสวนน้ำปิง)

“ผางประทีปบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” นำโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชาวย่านริมน้ำปิง โครงการ Chiang Mai Learning City เครือข่ายผู้ก่อการพัฒนาสวนน้ำปิง และได้รับการอนุเคราะห์การใช้สถานที่จากกรมเจ้าท่า

ที่มา: งานยี่เป็งสวนน้ำปิงครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาสวนสาธารณะตลาดต้นลำไย (สวนน้ำปิง) ที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี ที่ประชุมทั้งกลุ่มผู้ก่อการ ชาวย่าน และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างเห็นพ้องต้องกันว่าระหว่างที่รอคอยให้แบบสวนแล้วเสร็จ (ในช่วงต้นเดือนธันวาคม)

จึงเป็นที่มาของการสร้างภาพร่างกิจกรรมทางวัฒนธรรม และนำเสนอกับองค์กรด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมือง จนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนเกิดเป็นงานยี่เป็งสวนน้ำปิง ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ มาแอ่วงานยี่เป็งริมน้ำปิง ร่วมจุดผางประทีปบูชาลำน้ำปิง

กิจกรรม “ผางประทีปบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” 18-20 พ.ย. 64 (17.00 – 20.00น.)

มาร่วมเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ไปด้วยกันกับ Chiang Mai Learning City