08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

Workshop ดอกไม้ปันดวง

Chiang Mai Learning City : Workshop
29. Oct — 30. Oct 21
09.00-12.00น.
ศูนย์ฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

Workshop ดอกไม้ปันดวง

Chiang Mai Learning City ขอเชิญทุกท่าน
“ร่วมเป็นเจ้าภาพยี่เป็งเชียงใหม่”
ด้วยกิจกรรมประดับเมือง – ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

“Workshop ดอกไม้ปันดวง”

เครื่องสักการะตั้งธรรมหลวง สู่งานประดับเมืองยี่เป็งเชียงใหม่

ณ ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

รับผู้ร่วมกิจกรรม 20 คน / 1 วัน : ลงทะเบียนผ่าน Inbox Facebook Page
Chiang Mai Learning City

https://www.facebook.com/CLC.CMU

โครงการ Chiang Mai Learning City
(เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว CTRD มช. #CMLC #CTRD #CMU #บพท #เรียนรู้เพื่อพัฒนาเมือง