08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

ชุมชนชุมใจ : Chumchon ChumJai

Chiang Mai Art Craft & Food Fest
1. Feb — 2. Mar 23
08.30am-04.30pm
ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดงาน “ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหาร นครเชียงใหม่” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ (หอกลางเวียง หอพื้นถิ่นล้านนา หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่) และพื้นที่เชื่อมต่อบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงลานด้านหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา

และจะมีพิธีเปิดงานชุมชนชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่ และเปิดศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่  ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fan page: เทศบาลนครเชียงใหม่ และ Chumchon ChumJai