08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

ART for AIR exhibition (ศิลปะเพื่อลมหายใจ) Online Exhibition : สวนในฝัน

นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ
14. Feb — 30. Apr 21
08.30am-04.30pm
Chiang Mai City Art & Cultural Centre

สวนในฝัน

จิรวัฒน์ นาวาจักร์ (Jirawat Navachak)
ผลงาน : สวนในฝัน
ศิลปิน : จิรวัฒน์ นาวาจักร์ (Jirawat Navachak)
นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ

“…สิ่งที่เราเคลื่อนไหวมันมีจุดเชื่อมเรื่องเดียวกัน นั่นก็คือเพื่อคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อม เราต้องการที่อยากจะให้ทางภาครัฐหรือว่าคนทั่วไปได้รับรู้ถึงเรื่องพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะรูปแบบใหม่นั่นก็คือ SKATEPARK…”

จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org