08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

ART for AIR exhibition (ศิลปะเพื่อลมหายใจ) Online Exhibition : นิเวศศิลป์หญ้าคลุมหน้าดินในสวน

นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ
14. Feb — 30. Apr 21
08.30am-04.30pm
Chiang Mai City Art & Cultural Centre

นิเวศศิลป์หญ้าคลุมหน้าดินในสวน

ผลงาน : นิเวศศิลป์หญ้าคลุมหน้าดินในสวน
ศิลปิน : อุดม ฉิมภักดี (Udom Chimpukdee)

” … เรื่องศิลปะกับสิ่งแวดล้อมนี่ผมมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ๆ เลย เหมือนเราอยู่ในบ้านของเราเอง โลกก็คือบ้านของเรา ถ้าเราปล่อยให้บ้านของเราไม่น่าอยู่ ปล่อยให้บ้านของเรามีปัญหาคนที่อยู่ในบ้านก็มีปัญหาด้วย ฉะนั้นสภาพแวดล้อมสำคัญ สภาพแวดล้อมต้องสร้าง เราต้องสร้างบรรยากาศของโลกของเรา ของบ้านของเราให้น่าอยู่ “

จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org