08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

ยากี: ภาพถ่ายประวัติศาสตร์เชียงใหม่

หอภาพถ่ายล้านนา
19. Jul — 25. Oct 24
8.30 am.-4.30 pm.
หอภาพถ่ายล้านนา Chiang Mai House of Photography

กราบเรียนเชิญทุกๆท่าน ในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ โดยยากี ช่างภาพขาวญี่ปุ่น ที่เปิดร้านรับถ่ายภาพในเมืองเชียงใหม่ช่วง ร.6 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่หอภาพถ่ายล้านนา ได้รับเกียรติจากทายาทของยากี ให้มาจัดแสดงเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากนายยากีและบุตรชายคนเดียว ได้บันทึกภาพถ่ายเชียงใหม่ในช่วง ร.6- ร.7 ไว้เป็นจำนวนมาก สามารถนำมาจัดแสดงได้อีกหลายรอบ และในนิทรรศการรอบนี้จะนำภาพถ่าย ของโบราณสถาน พิธีการงานฟ้อน รวมถึงผลงานที่นายยากีได้ถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ ที่จะได้เห็นการแต่งกายอันงดงามของชายหญิงในยุคนั้น
พิธีเปิดจะมีในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. กราบเรียนเชิญทุก ๆ ท่านมาร่วมชมนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ

จัดแสดง ณ หอภาพถ่ายล้านนา จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ 19 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2567
เวลาเปิดทำการปกติ 8.30 น. – 16.30 น.
(หยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)