08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

Chiang Mai Blooms to be Reborn

งานเทศกาล “เชียงใหม่ เบิกบาน” CHIANG MAI BLOOMS 2022
3. Feb — 8. Apr 22
08.30am-04.30pm.
ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการภาพถ่าย Chiang Mai Blooms city gallery 2022

หอภาพถ่ายล้านนา เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย Chiang Mai Blooms city gallery 2022 “Chiang Mai Blooms to be Reborn” ในงานเทศกาล “เชียงใหม่ เบิกบาน” CHIANG MAI BLOOMS 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสุนทรียะและการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ รวมทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนเกิดความสนใจในธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

?จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ – 8 เมษายน 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น. (จันทร์ – ศุกร์)
ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

?นิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้นำผลงานภาพถ่าย ของผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย Chiang Mai Blooms Photo Contest x Chiang Mai House Photography เเละผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์ของศิลปิน 2 ท่าน ประกอบด้วย คุณสุรชัย แสงสุวรรณ (ปุย) ช่างภาพแฟชั่นแถวหน้า ของเมืองไทย นำภาพถ่ายแฟชั่นชุด “Love Blossom” ผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความงามของดอกไม้และเพศได้อย่างลงตัว และอีกหนึ่งศิลปินหนุ่มผู้มากความสามารถ คุณนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (บอล) นำภาพถ่ายชุด Ignorant Bond ผลงานภาพถ่ายร่วมสมัยผ่านการจัดดอกไม้ร่วมกับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ที่บอกเล่าตัวตนของศิลปินผ่านบรรยากาศของพื้นที่ต่างๆได้อย่างลงตัว