08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

ART for AIR exhibition (ศิลปะเพื่อลมหายใจ) Online Exhibition : Fly me to the moon (SUPPORTING STRUCTURE)

นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ
14. Feb — 30. Apr 21
08.30am-04.30pm
Chiang Mai City Art & Cultural Centre

Fly me to the moon (SUPPORTING STRUCTURE)

ผลงาน : Fly me to the moon (SUPPORTING STRUCTURE)
ศิลปิน : สิทธิกร ขาวสะอาด (Sittikorn Khawsa-ad)

“… กลุ่มที่มีอำนาจเท่านั้นที่จะไปหาทรัพยากรได้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นโลกของรัสเซียกับอเมริกา ที่มีพาวเวอร์พอที่จะไปถึงดวงจันทร์ ไปบอกว่านอกโลกนี้มันมีน้ำอยู่มั้ย? ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับชาวบ้าน ชาวเขา ที่เขาถางไร่ที่จะไปปลูกเพื่อให้พื้นที่นั้นได้เยอะ ๆ แล้วก็ได้เงินเยอะ มันคล้ายคลึงกันแต่มันเหมือนการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันเกี่ยวโยงกัน ซึ่งถ้าจะมองจริง ๆ มันก็คือเรื่องของโครงสร้างทางอำนาจ …”

จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
สถานที่ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org