นิทรรศการ

ขอเชิญชมนิทรรศการ “วิถีราชดำเนิน” ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 ณ หอภาพถ่ายเมืองเชียงใหม่ ชั้น 2