วันที่ 18 กันยายน 2563

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ที่มาเที่ยวชมทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ทั้ง 3 อาคาร

และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน สถานศึกษาต่าง ๆ สถานประกอบการ มาเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ได้

สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-217793