ประกาศ

เทศบาลนครเชียงใหม่
ขอปิดให้บริการเข้าชมศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่
ซึ่งประกอบไปด้วย หอกลางเวียง หอพื้นถิ่นล้านนา และศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่
ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567
และจะเปิดให้บริการในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

Announcement
Chiang Mai Municipality

Please be informed that the City Heritage Centre of Chiang Mai Municipality composed of Chiang Mai Cultural Centre and Lanna Folklife Centre will be closed during Songkran Holidays from Friday, April 12, 2024 to Tuesday, April 16, 2024 and will be open on Wednesday, April 17, 2024 onwards.