ประกาศ / Announcement

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ขอแจ้งให้ทราบถึงการปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ชั่วคราวทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44/2564 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ท่านยังสามารถรับชมนิทรรศการออนไลน์ตลอดจนติดตามข่าวสารของทางพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ทั้ง 3 แห่ง ผ่านช่องทาง facebook : เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ และ www.cmocity.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 053-217793