ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565

และเปิดให้บริการตามวันเวลาปกติ เริ่มวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Chiang Mai Heritage Centre

composed of Chiang Mai Cultural Centre,
Chiang Mai Historical Centre and Lanna Folklife Centre. will be closed during the Songkran Holiday from Wednesday, April 13, 2022, to Friday, April 15, 2022, and will be open on Saturday, April 16, 2022.