ภาพกิจกรรม “วิถีราชดำเนิน” ครั้งที่ 1
การทำน้ำยาล้างจาน และน้ำหมักเอนกประสงค์

การทำน้ำยากำจัดกลิ่น และ น้ำยาเอนกประสงค์ (ลดไขมัน) จากของใช้ในครัวเรือนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อน้ำยาเคมีเพื่อทำความสะอาด

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการ และ บุคคลทั่วไป โดยผู้อบรมให้ความรู้ คือ ร้านผัดไทราชดำเนิน และ ร้านข้าวต้มสามล้าน ผู้พัฒนาสูตรและใช้งานจริง

ซึ่งน้ำยาเอนกประสงค์ช่วยลดปริมาณไขมันจากเศษอาหารในถังดักไขมัน และยังทำให้น้ำที่ถูกใช้สำหรับการชะล้างเหลือปริมาณไขมันน้อยมาก ก่อนถูกระบายสู่สาธารณะ

กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง วิถีราชดำเนิน โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และเขียว สวย หอม เพื่อการเคลื่อนงาน 1 ใน 4 กรอบงานเพื่อพัฒนาระดับย่านในอนาคต