ห้องสมุดฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่
ขอปิดให้บริการชั่วคราวตลอดทั้งเดือนมกราคม 2564 เพื่อดำเนินการปรับปรุงภายในอาคาร
ขออภัยในความไม่สะดวก

Fuen Baan Yan Wiang Chiang Mai Library is temporarily closed for the entire month of January, 2021 in order to be under construction.
Apologies for any inconvenience.