วิถีราชดำเนิน

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร เทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการทดลองปรับจราจรถนนราชดำเนินตลอดสาย เป็นวันเวย์ เดินรถทางเดียว ทิศทางจากประตูท่าแพถึงแยกหน้าวัดพระสิงห์ ตามภาพโดยมีช่วงเวลาทดลองจัดการจราจรวันเวย์ ในช่วงวันที่ 6-31 พฤษภาคม 2564 นี้