ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา, หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่) จะเปิดทำการในวันพุธ – วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดทำการวันจันทร์และอังคาร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5321-7793, 0-5321-9833

From October 2020 onwards, Chiangmai Centre Museums (Chiangmai City Arts & Cultural Centre, Chiangmai Historical Centre, Lanna Folklife Museum)
Open on Wednesday – Sunday (Including public holidays)
08.30-16.30
Closed on Monday and Tuesday
More information, please contact us
0-5321-7793, 0-5321-9833

从2020年10月起,清迈巴生博物馆网络(清迈市艺术文化中心,兰纳民俗博物馆,清迈市历史厅)

开放此时间:上午8.30点至下午4.30点,
周三至周日。
周一和周二 关闭。

有关更多信息,请联系0-5321-7793、0-5321-9833。