BASKETRY

Hand to Hand #3

สำหรับครั้งนี้สอนให้เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้การ “สานพัด” ที่ใช้งานได้จริง ได้รู้จัก “เส้นตอก” วัสดุจากธรรมชาติที่บรรพบุรุษนำมารังสรรค์เป็นสิ่งต่างๆมาอย่างยาวนาน กิจกรรมนี้ดำเนินการโดย พี่ ๆ วิทยากรของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

และครั้งที่ 4 นี้ จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 คือ กิจกรรม “วาดเส้น ชมเมือง” ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จะเป็นกิยกรรมออกนอกสถานที่นั่นคือ การนั่งรถรางชมเมือง ย่านชุมชนวัดเกตถึงวัดแสนฝาง

กิจกรรมนี้น้อง ๆ จะได้นั่งรถชมเมือง พร้อมกับการบรรยายของวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตในอดีตของเส้นทางย่านเศรษกิจคือ ย่านชุมชน วัดเกตุ ตลอดจนถึงถนนท่าแพ และหยุดพักรถรางที่บริเวณวัดแสนฝาง เพื่อให้น้อง ๆ ได้สัมผัสบรรยากาศของวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ พร้อมทั้งกับการนั่งวาดภาพแบบลายเส้นกับพี่ ๆ วิทยากร (วาดเส้นขั้นพื้นฐาน) และเดินทางกลับมายังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

กิจกรรมจะเริ่มในช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. รับจำนวนครั้งละ 10 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะอยู่ในช่วงอายุ 10-15 ปี

สำหรับผู้ปกครองท่านใดหรือน้อง ๆ ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น สามารถสมัครผ่านเพจ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-217793