อ้างอิง:
สันต์ สุวัจฉราภินันท์. (2559). ย้อนอ่านสถาปัตยกรรมตึกแถวในถนนท่าแพ : เส้นทางของความทันสมัยเมืองเชียงใหม่. หน้าจั่ว, (ฉบับที่ 13)