08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

รางวัลเกียรติบัตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย