08.30 - 17.00
Tuesday-Sunday (Including public holidays)
Close on Monday and Songkran Festival

ติดต่อ

Hours

08.30 น. - 17.00 น.

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

Admission

ผู้ใหญ่: ๒๐
เด็ก : ๑๐

FIND US

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200